Przejdź do głównej treści

Dodaj grupę do uprawnionych w sprawie

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Dodaj grupę do uprawnionych w sprawie

Definicja Funkcji

Int grantGroupAccessToProcess(Int $prc_id, Int $grp_id, String $rights)

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 3 parametry, które wszystkie są wymagane.

Nazwa parametruTyp parametruOpis
prc_idInt (Wymagany)Identyfikator dokumentu (processes.prc_id)
grp_idInt (Wymagany)Indetyfikator grupy (groups.grp_id)
rightsString (Wymagany)Poziom uprawnień (r - odczyt, w - zapis, m - zarządzanie)

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
  $prc_id = 2;
  $grp_id = 2;
  $rights = 'rwm';
  $success = $api->grantGroupAccessToProcess($prc_id, $grp_id, $rights);
 } catch(\Exception $e) {
   throw new \Exception($e->getMessage());
 }

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca boolean(true) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception