Przejdź do głównej treści

Dodaj grupę do uprawnionych w dokumencie.

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Dodaj grupę do uprawnionych w dokumencie.

Definicja Funkcji

Int grantGroupAccessToDocument(Int $doc_id, Int $grp_id, String $rights, Bool $prionl = NULL)

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
doc_idint (Wymagany)Identyfikator dokumentu (documents.doc_id)
grp_idint (Wymagany)Indetyfikator grupy (groups.grp_id)
rightsstring (Wymagany)Poziom uprawnień (r - odczyt, w - zapis, m - zarządzanie)
prionlboolUdostępnij tylko uprawnionym użytkownikom

Przykład użycia

 require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
 $api = new \EDokApi();
 $doc_id = 1;
 $grp_id= 1;
 $rights = 'rwm';
 try {
     $result = $api->grantGroupAccessToDocument($doc_id, $grp_id, $rights);
 } catch(\Exception $e) {
     throw new \Exception($e->getMessage());
 }

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca liczbe 1 (Integera) w przypadku sukcesu lub FLASE w przypadku niepowodzenia. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception