Przejdź do głównej treści

Pobierz dane użytkownika systemu

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Pobierz dane użytkownika systemu

Definicja Funkcji

Array getUserAccount(Array data);

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 1 parametr tablice z kluczami przedstawionymi poniżej.

Nazwa parametruTyp parametruOpis
usr_idinteger (wymagany)Identyfikator użytkownika
usrnamString (zamienny z usr_id)Nazwa użytkownika

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
    $data['usr_id'] = 4;
    $result = $api->getUserAccount($data);
} catch(\Exception $e) {
    throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca tablicę z danymi użytkownika systemu w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception