Przejdź do głównej treści

Pobierz dane produktu

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Pobierz dane produktu

Definicja Funkcji

Array getProduct(Int $depoid, Bool $return_json = false)

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 2 argumenty.

Nazwa parametruTyp parametruOpis
depoidint (wymagany)Identyfikator kontaktu (depository.depoid)
return_jsonboolFlaga określa w jakiej formie zostaną zwrócony wynik. (false - tablica, true - JSON). Domyślnie przyjmuje wartość false.

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();

try {
    $depoid = 1;
    $productData = $api->getProduct($depoid);

}catch (\Exception $e ){
    throw new \Exception($e->getMessage());
}   

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca dane produktu w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception