Przejdź do głównej treści

Pobierz pozycje (produkty) dokumentu

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Pobierz pozycje (produkty) dokumentu

Definicja Funkcji

Array getPositionsFromDocument(Int $doc_id, Bool $return_json = FALSE)

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
doc_idint (Wymagany)Identyfikator dokumentu (documents.doc_id)
return_jsonboolFlaga określa w jakiej formie zostaną zwrócony wynik. (false - tablica, true - JSON). Domyślnie przyjmuje wartość  false.

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
$doc_id = 1;
try {
    $positions = $api->getPositionsFromDocument($doc_id, false);
} catch(\Exception $e) {
    throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca tablicę pozycji (produktów) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception