Przejdź do głównej treści

Pobierz Dane jednostki organizacyjnej

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Pobierz Dane jednostki organizacyjnej

Definicja Funkcji

Array getOrganizationUnit(Array $data)

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 1 argument, jako tablica lub string JSON. Wymagane jest podanie jednego z poniższych kluczy:

Nazwa parametruTyp parametruOpis
orunidInt(wymagany)ID jednostki organizacyjnej
usr_idInt (zamienny z orunid)ID użytkownika
usrnamString (zamienny z orunid)Nazwa użytkownika
fullnmString (zamienny z orunid)Imie i nazwisko użytkownika

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
    $data = ['orunid' => 1];
    $organizationUnitData = $api->getOrganizationUnit($data);
} catch(Exception $e) {
    throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca tablicę asocjacyjną z danymi jednostki organizacyjnej w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception