Przejdź do głównej treści

Pobierz ostatni (największy) identyfikator w rejestrze

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Pobierz ostatni (największy) identyfikator w rejestrze

Definicja Funkcji

Int getMaxUidForRegister($params)

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 1 argument, jako tablica lub string JSON. Dostępne klucze:

Nazwa kluczaTyp kluczaOpis
id____int (wymagany)Identyfikator rejestru (cregisters.register.id____), klucz zamienny z name__
name__text (zamienny z id____)Unikalna nazwa rejestru. Klucz zamienny z id____

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
    $param['id____'] = 1;
    $lastId = $api->getMaxUidForRegister($param);
} catch(\Exception $e) {
    throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca id w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception