Przejdź do głównej treści

Pobierz zawartość pliku.

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Pobierz zawartość pliku.

Definicja Funkcji

String getFileContent(Int $fileid)

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 2 argumenty.

Nazwa parametruTyp parametruOpis
fileidintIdentyfikator pliku (files.fileid)
base64boolFlaga określająca czy zwracana treść pliku ma być zakodowana w base64. Domyślnie FALSE

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
    $fileid = 1;
    $file = $api->getFileContent($fileid);
} catch(\Exception $e) {
    throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca zwartość pliku w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception