Przejdź do głównej treści

Pobierz dane listy opcji cechy

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Pobierz dane listy opcji cechy

Definicja Funkcji

Array getFeatureOptionsDetails(Int $featid)

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
featidInt (wymagany)ID cechy {features.featid}

Przykład użycia

try {
   require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
   $api = new \EDokApi();
   $featid = 10; 
   $optionsDetails = $api->getFeatureOptionsDetails($featid);
 } catch(\Exception $e) {
   throw new \Exception($e->getMessage());
 }

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda tablice asocjacyjną z danymi listy opcji cechy w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception