Przejdź do głównej treści

Pobierz id opcji cechy za pomocą nazwy opcji

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Pobierz id opcji cechy za pomocą nazwy opcji

Definicja Funkcji

Int getFeatureOptionIdByText(Int $featid, String $ftopnm, Bool $insertIfNotExists = false)

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
featidInt (wymagany)ID cechy {features.featid}
ftopnmString (wymagany jeżeli nie podano orunid)Nazwa opcji cechy
insertIfNotExistsBoolFlaga czy dodać opcje jeśli nie istnieje

Przykład użycia

try {
   require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
   $api = new \EDokApi();
   $featid = 10; // id cechy 
   $ftopnm = 'banan'; // kiedy lista opcji do wyboru to np: lista owoców, a ty chcesz poznać id banana 
   $ftopid = $api->getFeatureOptionIdByText($featid, $ftopnm);
 } catch(\Exception $e) {
   throw new \Exception($e->getMessage());
 }

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda Identyfikator opcji cechy w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception