Przejdź do głównej treści

Zwraca listę zdarzeń według zadanych parametrów.

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Zwraca listę zdarzeń według zadanych parametrów.

Definicja Funkcji

Array getEvents(Array $data)

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 1 argument, jako tablica lub string JSON.

Nazwa parametruTyp parametruOpis
from__stringData w formacie YYYY-MM-DD (np 2023-05-09) Od jakiego dnia ma pobrać zdarzenia
to____stringData w formacie YYYY-MM-DD (np 2023-05-09) do jakiego dnia ma pobrać zdarzenia,
usr_idintId pracownika (users.usr_id)
contidintId kontaktu (contacts.contid)

Podanie każdego powyższego parametru spowoduje dodanie warunków, które każde zdarzenie musi spełnić, aby zostało zwrócone w tablicy.

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
   $data = [
    'from__' => '2023-05-09',
    'to____' => '2023-05-11',
    'contid' => 1,  
  ];
  $events = $api->getEvents($data);
} catch(\Exception $e) {
  throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca tablicę asocjacyjną z danymi zdarzenia w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception