Przejdź do głównej treści

Pobierz Dane urządzenia

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Pobierz Dane urządzenia

Definicja Funkcji

Array getDevice(Array $data)

Definicja parametrów

Wymagany jest tylko jeden z parametrów Metoda przyjmuje 1 argument, jako tablica lub string JSON. Jeśli podamy oba paramtery to system będzie wyszukiwał po identyfikatorze 'devcid'. Dostępne klucze:

Nazwa parametruTyp parametruOpis
devcidInt(wyamagne)ID urządzenia (Parametr zamienny do name__)
name__String(wymagane)Nazwa urządzenia (Parametr zamienny do devcid)

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
  $data=[
    'devcid' => 10,
  ];
  $device = $api->getDevice($data);
} catch(Exception $e) {
  throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca tablicę asocjacyjną z danymi urządzenia w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception