Przejdź do głównej treści

Pobierz wiadomości z podanej rozmowy

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Pobierz wiadomości z podanej rozmowy

Definicja Funkcji

Array getConversation(Array $params)

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 1 argument, jako tablica lub string JSON. Dostępne klucze:

Nazwa parametruTyp parametruOpis
fromstring (Wymagane)Format: Nazwa_użytkownika@nazwa_serwera od którego będą pobierane wiadomości z kanału. Nazwa_użytkownika (jabber_users.jab_lo), nazwa_serwera (jabber_users.jab_se)
from_msg_idIntIdentyfikator wiadomości od której mają być zwracane wiadomości
to_msg_toIntIdentyfikator wiadomości do której mają być zwracane wiadomości
offsetIntokreśla ile początkowych wiadmości ma zostać pominiętych
limitIntokreśla ile wiadmości ma zostać zwróconych (najpierw działa offset potem limit)

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
  $data = [
    'from' => 'bcacko@serwer',
    'limit' => 10
  ];
  $messages = $api->getConversation($data);
 } catch(\Exception $e) {
   throw new \Exception($e->getMessage());
 }

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca tablice asocjacyjną z danymi wiadmośći z rozmowy w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception