Przejdź do głównej treści

Pobierz wszystkie osoby kontaktowe wskazanego kontaktu (kontrahenta)

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Pobierz wszystkie osoby kontaktowe wskazanego kontaktu (kontrahenta)

Definicja Funkcji

Array getContactPersons(Int $contid, Bool $return_json = false)

Pobierz dane wszystkich osób kontaktowych wskazanego kontrahenta.

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
contidint (Wymagany)Identyfikator kontaktu (contacts.contid)
return_jsonboolFlaga określa w jakiej formie zostaną zwrócony wynik. (false - tablica, true - JSON). Domyślnie przyjmuje wartość  false.

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
$contid = 1;
try {
    $contactPersons = $api->getContactPersons($contid, false);
} catch(\Exception $e) {
    throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca tablicę asocjacyjną z danymi osób kontaktowych w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception