Przejdź do głównej treści

Pobierz osobę kontaktową

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Pobierz osobę kontaktową

Definicja Funkcji

Array getContactPerson(Int $copeid, Bool $return_json = false)

Pobiera informacje o osobie kontaktowej wraz z cechami.

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
copeidint (Wymagany)Identyfikator osoby kontaktowej (contact_persons.copeid)
return_jsonboolFlaga określa w jakiej formie zostaną zwrócony wynik. (false - tablica, true - JSON). Domyślnie przyjmuje wartość  false.

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
$copeid = 1;
try {
    $contactPerson = $api->getContactPerson($copeid, false);
} catch(\Exception $e) {
    throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca tablicę asocjacyjną z danymi osoby kontaktowej w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception