Przejdź do głównej treści

Pobierz dane o kontrahencie.

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Pobierz dane o kontrahencie.

Definicja Funkcji

Array getContact(Int $contid, Bool $return_json = false)

Pobiera dane wskazanego kontaktu

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
contidint (Wymagany)Identyfikator kontaktu (contacts.contid)
return_jsonboolFlaga określa w jakiej formie zostaną zwrócony wynik. (false - tablica, true - JSON). Domyślnie przyjmuje wartość  false.

Przykład użycia

 require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
 $api = new \EDokApi();
 $contid = 1;
 try {
     $contact = $api->getContact($contid, FALSE);
 } catch(\Exception $e) {
     throw new \Exception($e->getMessage());
 }

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca tablicę asocjacyjną z danymi kontaktu w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception