Przejdź do głównej treści

Pobierz dane adresu klienta

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Pobierz dane adresu klienta

Definicja Funkcji

Array getAddress(Int $addrid, Bool $return_json = false)

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
addridint (wymagane)Identyfikator adresu klienta (addresses.addrid )
return_jsonboolFlaga określa w jakiej formie zostaną zwrócony wynik. (false - tablica, true - JSON). Domyślnie przyjmuje wartość false.

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
    $addrid = 1;
    $result = $api->getAddress($addrid);
} catch(\Exception $e) {
    throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca tablicę asocjacyjną z danymi adresu w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception