Przejdź do głównej treści

Pobierz dane z OCR potrzebne do utworzenia dokumentu

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Pobierz dane z OCR potrzebne do utworzenia dokumentu

Definicja Funkcji

Array extractDocumentMetadata(String $text, String $inputDataType = 'tsv', String $documentType = NULL, Bool $includeBoxData = FALSE)

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 4 argumentów.

Nazwa parametruTyp parametruOpis
textString (Wymagany)Output z OCR
inputDataTypeStringokreśla format zmiennej 'text'
documentTypeString lub Inttyp dokumentu określany słownie (types_of_documents.dctptp) lub jako ID (types_of_documents.dctpid)
includeBoxDataBoolczy zwrócić dodatkowo obiekt '__boxData'

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
  $text = 'Ciąg danych z OCR';
  $inputDataType = 'tsv';
  $documentType = 'Note';
  $includeBoxData = TRUE;
  $metaData = $api->extractDocumentMetadata($text, $inputDataType, $documentType, $includeBoxData);
} catch(\Exception $e) {
  throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca tablice asocjacyjną z metadanymi potrzebnymi do utworzenia dokumentu w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception