Przejdź do głównej treści

Usuń wpis z rejestru

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Usuń wpis z rejestru

Definicja Funkcji

Bool deleteRegisterEntry(int $id____, int $cregid)

Definicja parametrów

Nazwa argumentuTyp argumentuOpis
id____int(wymagane)Identyfikator wpisu rejestru
cregidint(wymagane)Identyfikator rejestru (cregisters.register.id____)

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
    $registerEntryId = 1;
    $cregid = 1;
    $res = $api->deleteRegisterEntry($registerEntryId, $cregid);
} catch(\Exception $e) {
    throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca boolean(true) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception