Przejdź do głównej treści

Usuń adres kontrahenta

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Usuń adres kontrahenta

Definicja Funkcji

Bool deleteContactAddress(Int $contid, Int $addrid)

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
contidInt (Wymagany)ID klienta (contacts.contid)
addridInt (Wymagany)ID adresu (addresses.addrid)

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
    $contid = 1;
    $addrid = 1;
    $result = $api->deleteContactAddress($contid, $addrid);
} catch(\Exception $e) {
    throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca boolean(true) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception