Przejdź do głównej treści

Usuń komentarz

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Usuń komentarz

Definicja Funkcji

Bool deleteComment(String $businessObjectPrimaryKeyName, int $businessObjectId, int $comtid):

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 3 argumenty

Nazwa parametruTyp parametruOpis
businessObjectPrimaryKeyNameString (Wymagany)Nazwa identyfikatora dla obiektu biznesowego z którego usuwamy komentarz. Dostępne identyfikatory: zdarzenie => 'evntid', dokument => 'doc_id', sprawa => 'prc_id'
businessObjectIdInt (Wymagany)Identyfikator obiektu biznesowego z którego pobieramy komentarze
comtidInt (Wymagany)Identyfikator komentarza do usunięcia

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
  $businessObjectPrimaryKeyName = 'evntid';
  $businessObjectId = 1;
  $comtid = 1;
  $result = $api->getComments($businessObjectPrimaryKeyName, $businessObjectId, $comtid);
} catch(\Exception $e) {
  throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca boolean(true) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception