Przejdź do głównej treści

Usuń konto bankowe

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Usuń konto bankowe

Definicja Funkcji

Bool deleteBankAccount(Int $accoid)

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
accoidInt (Wymagany)Identyfikator konta bankowego (bank_accounts.accoid)

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
    $accoid = 1;
    $result = $api->deleteBankAccount($accoid);
} catch(\Exception $e) {
    throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca boolean(true) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception