Przejdź do głównej treści

Dodaj nową jednostkę organizacyjną

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Dodaj nową jednostkę organizacyjną

Definicja Funkcji

Boolean createOrganizationUnit($data)

Definicja parametrów

Wymagana jest tablica jako parametr.

Nazwa parametruTyp parametruOpis
ndenamString( wymagany)Nazwa jednostki
prn_idIntID jednostki nadrzędnej. Brak spowoduje dodanie pod główną jednostką (ENTITY).
ndetpeStringTyp jednostki (ORGCELL lub POST), jeżeli brak parametru to POST
orunsmStringSymbol jednostki
ndedscStringOpis jednostki

Przykład użycia

try {
require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
$data = [
  'ndenam' => 'nowa jednostka',
  'prn_id' => 2,
  'ndetpe' => 'ORGCELL',
  'orunsm' => 'NJ',
  'ndedsc' => 'nowa jednostka organizacyjna dodana przez API'
];
$orunid = $api->createOrganizationUnit($data);
} catch(Exception $e) {
  throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca id jednostki organizacyjnej (organization_units.orunid) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception