Przejdź do głównej treści

Utwórz nowy dokument typu raport dobowy z kasy

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Utwórz nowy dokument typu raport dobowy z kasy

Definicja Funkcji

Int createFKDayReport(Array $data)

W przypadku jeśli dany dokument już istnieje, to następuje jego aktualizacja.

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
acoridint (Wymagany)jednostka rozliczeniowa (organization_units.orunid) jeśli isclun = TRUE
datedrstring (Wymagany)Data raportu w formacie YYYY-MM-DD
netto_numeric(12 ,2)Wartość netto obrotów
vatvalnumeric(12 ,2)Wartość vat
bruttonumeric(12 ,2)Wartość brutto obrotów
crdpaynumeric(12 ,2)Wartość jaka została zapłacona kartami
clncntintIlość klientów

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
  $data = [
    'acorid' => 1,
    'datedr' => date('Y-m-d'),
    'netto_' => 100.00,
    'vatval' => 23.00,
    'brutto' => 123.00,
    'crdpay' => 60.00,
    'clncnt' => 34,
  ];
  $doc_id = $api->createFKDayReport($data);
} catch(\Exception $e) {
  throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca ID dokumentu (documents.doc_id) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception