Przejdź do głównej treści

Utwórz nowe konto mailowe dla danego użytkownika

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Utwórz nowe konto mailowe dla danego użytkownika

Definicja Funkcji

Int createEmailAccount($data)

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje jeden parametr jako tablicę lub string JSON. Dostępne klucze:

Nazwa parametruTyp parametruOpis
usr_idInt (Wymagany)ID użytkownika (users.usr_id)
ipass_String (Wymagany)Hasło do konta pocztowego
fulladStringAdres email (jeżeli brak to pobiera z danych użytkownika (users.e_mail))
acnameStringNazwa konta pocztowego (jeżeli brak to wstawia adres email ('fullad'))
iloginStringNazwa użytkownika konta pocztowego (jeżeli brak to wstawia adres email ('fullad')).

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
 $api = new \EDokApi();  
 try {
  $data = [
    'usr_id' => 1,
    'ipass' => 'B@rdzo$ilneH@$Ło'
  ];
  $acntid = $api->createEmailAccount($data);
 } catch(Exception $e) {
  throw new \Exception($e->getMessage());
 } 

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca Identyfikator konta pocztowego (email_accounts.acntid) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception