Przejdź do głównej treści

Dodaj nowego konta użytkownika (konto klienta B2B).

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Dodaj nowego konta użytkownika (konto klienta B2B).

Definicja Funkcji

Int createContactUserAccount(Array $data)

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 1 argument, jako tablica lub string JSON. Dostępne klucze:

Nazwa parametruTyp parametruOpis
usrnamint (Wymagany)Login
passwdstring (Wymagany)Hasło
contidstring (Wymagany)Identyfikator klienta (contacts.contid)
firnamstring (Wymagany)Imię
lasnamstring (Wymagany)Nazwisko

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
  $data = [
    'firnam' => 'Jan',
    'lasnam' => 'Kowalski',
    'usrnam' => 'jkowalski',
    'passwd' => 'silneH@$Ł012345',
    'contid' => 1
  ];
  $usr_id = $api->createContactUserAccount($data);
} catch(\Exception $e) {
  throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca identyfikator użytkownika (users.usr_id) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception