Przejdź do głównej treści

Dodaj nową osobe kontaktową

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Dodaj nową osobe kontaktową

Definicja Funkcji

Int createContactPerson(Array $data)

Tworzy nową osobę kontaktową dla podanego klienta.

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 1 argument, jako tablica lub string JSON. dostępne klucze:

Nazwa parametruTyp parametruOpis
contidint (Wymagany)Identyfikator klienta (contacts.contid)
data__string (Wymagany)Dane personalne (imię, nazwisko, stopień naukowy itp) np.: dr. Jan Nowak
ph_numstringNumer telefonu
faxnumstringNumer faxu
email_stringAdresy email
dscrptstringOpis
is_defboolWartość TRUE
place_stringStanowisko zajmowane w firmie
bday__stringData urodzin w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS np 1982-01-01 08:00:00
nday__stringData imienin w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS np 2010-01-01 08:00:00

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new EDokApi();
try {
  $data = [
    'data__' => 'Jan Kowalski',
    'contid' => 1,
  ];
  $copeid = $api->createContactPerson($data);
} catch(\Exception $e) {
  throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca id osoby kontaktowej (contact_persons.copeid) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception