Przejdź do głównej treści

Wykonaj dany etap procedury oraz aktywuj następny

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Wykonaj dany etap procedury oraz aktywuj następny

Definicja Funkcji

bool completeStage(Int $procid, Int $ptstid, Int $next_ptstid = NULL)

Oznacza etap jako załatwiony. Załatwić można tylko aktywne etapy

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 3 argumenty.

Nazwa parametruTyp parametruOpis
procidint (wymagany)Identyfikator procedury (procedures.procid)
ptstidint (wymagany)Identyfikator etapu z tabeli stages_def który jest w procedurze
next_ptstidintIdentyfikator etapu z tabeli stages_def $ptstid jest czynnością poprzedzającą etap decyzyjny to $next_ptstid będzie wybrane jako następny etap jeżeli jest następnikiem etapu $ptstid

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
    $procid = 1;
    $ptstid = 1;
    $out = $api->completeStage($procid, $ptstid);
} catch(\Exception $e) {
    throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca boolean(true) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception