Przejdź do głównej treści

Dodaj powiązanie dokumentu ze sprawą

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Dodaj powiązanie dokumentu ze sprawą

Definicja Funkcji

Bool attachDocumentToProcess(Int $doc_id, Int $prc_id)

Nie ustawia pola prc_id na dokumencie.

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
doc_idint (Wymagany)Identyfikator dokumentu (documents.doc_id)
prc_idint (Wymagany)Identyfikator sprawy  (processes.prc_id)

Przykład użycia

 require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
 $api = new \EDokApi();
 $doc_id = 1;
 $prc_id = 1;
 try {
     $result = $api->attachDocumentToProcess($doc_id, $prc_id);
 } catch(\Exception $e) {
     throw new \Exception($e->getMessage());
 }

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca boolean(true) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception