Przejdź do głównej treści

Przypisz użytkownika do jednostki organizacyjnej

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Przypisz użytkownika do jednostki organizacyjnej

Definicja Funkcji

Array assignUserToOrganizationUnit(Int $usr_id, Int $orunid)

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
$orunidInt (wymagany)ID jednostki organizacyjnej
$usr_idInt (wymagany)ID użytkownika

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
    $usr_id = 2;
    $orunid = 15;
    $result = $api->assignUserToOrganizationUnit($usr_id, $orunid);
} catch(\Exception $e) {
    throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca boolean(true) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception