Przejdź do głównej treści

Dodaj lub modyfikuj wiele wpisów w rejestrze.

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Dodaj lub modyfikuj wiele wpisów w rejestrze.

Definicja Funkcji

Array addRegisterEntries($register_id, $data)

Jeżeli w danych znajdzie się klucz id____ lub uid____ i wpis o takim ID zostanie odnaleziony, to dane zostaną zaktualizowane. W przeciwnym wypadku zostanie utworzony nowy wpis.

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje następujące parametry.

Nazwa parametruTyp parametruOpis
register_idint(wymagane)Id rejestru (cregisters.register.id____) do którego chcemy dodać/zaktualizować wpisy
dataarray[array] (wymagane)Tablica dwuwymiarowa z wpisami, które chcemy dodać/zaktualizować

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();

try {
  $data = [
   ['id____' => 1, 'moja_kolumna' => 'ten wpis o id 1 zostanie zaktualizowany'],
   ['moja_kolumna' => 'ten wpis zostanie dodany'],
  ];
  $register_id = 1;
  $ids = $api->addRegisterEntries($register_id, $data);
} catch(\Exception $e) {
  throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca tablicę z identyfikatorami dodanych/zaktualizowanych wpisów w rejestrze w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception