Przejdź do głównej treści

Dodaj pozycję (produkt) do dokumentu

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Dodaj pozycję (produkt) do dokumentu

Definicja Funkcji

Int addPositionToDocument(Array $data)

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje jeden argument jako tablicę o następujących kluczach.

Nazwa parametruTyp parametruOpis
doc_idint (wymagany)Identyfikator dokumentu (documents.doc_id)
depoidint (wymagany jeśli brakuje product_symbol lub mname_)Identyfikator produktu (depository:depoid)
product_symbolstring (wymagany jeśli brakuje depoid lub mname_)Symbol produktu (depository.symbol)
mname_string (wymagany jeśli brakuje product_symbol lub depoid)Nazwa produktu jeśli dodawany jest "ręcznie"
depnamstringNazwa produktu widoczna na pozycji (może być inna niż ta słownikowa (depository.name__))
prior_intPriorytet na liście produktów
netto_numeric(12,2)Cena netto
purcstnumeric(12,2)Koszt netto
vatnamstringNazwa stawki VAT (vat.vatnam)
quantmnumeric(12,2)Ilość
discnpnumeric(12,2)Rabat procentowo
discnmnumeric(12,2)Wartość rabatu
cursmbstringSymbol waluty
commntstringUwagi

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new EDokApi();
try {
  $data = [
    'doc_id' => 1,
    'depoid' => 1
  ];
  $fkelid = $api->addPositionToDocument($data);
} catch(\Exception $e) {
  throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca id pozycji, jeśli sukces (fk_elements:fkelid). 0 w razie niepowodzenia lub wystąpi błąd, wtedy zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception