Przejdź do głównej treści

Wersjonuj plik

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Wersjonuj plik

Definicja Funkcji

Bool addFileVersion(Int $fileid, String $fileContent, String $contentTransferEncoding = 'base64', String $meta_text = NULL, Array $attributes = [])

Wersjonowanie plików to proces zapisywania wielu wersji pliku w systemie, dzięki czemu użytkownik ma dostęp do poprzednich wersji plików, które w razie może sobie pobrać

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
fileidIntIdentyfikator pliku (files.fileid)
fileContentStringZakodowana zawartość pliku.
contentTransferEncodingStringkodowanie przesyłanej zawartość pliku (tylko 'base64' lub 'binary'). Domyślnie 'base64'
meta_textStringUstawia meta text pliku. Domyślnie NULL
attributesArrayPozwala ustawić atrybut pliku 'ishidd' jeśli podamy go jako klucz w tablicy

$meta_text

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
    $fileid = 1;
    $fileContent = base64_encode(file_get_contents('test.pdf'));
    $file = $api->addFileVersion($fileid, $fileContent);
} catch(\Exception $e) {
    throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca boolean(true) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception