Przejdź do głównej treści

Dodaj załącznik do produktu

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Dodaj załącznik do produktu

Definicja Funkcji

Int addAttachmentToProduct(String $fileName, String $fileContent, Int $depoid, String $contentTransferEncoding = 'base64', String $meta_text = NULL)

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 5 argumentów:

Nazwa parametruTyp parametruOpis
fileContentstring (wymagane)Zawartość pliku zakodowana funkcją base64
fileNamestring (wymagane)Nazwa pliku
depoidint (wymagane)Identyfikator produktu (depository:depoid)
contentTransferEncodingstringkodowanie przesyłanej treści pliku (tylko base64). Domyślnie 'base64'
meta_textstringUstawia meta text załącznika (używany przy wyszukiwaniu) Domyślnie NULL

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
try {
  $api = new \EDokApi();
  $depoid = 1;
  $fileContent = base64_encode(file_get_contents('test.pdf'));
  $fileName = 'test.pdf';
  $fileid = $api->addAttachmentToProduct($fileContent, $fileName, $depoid);
} catch(\Exception $e) {
  throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca Identyfikator pliku (files.fileid) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception