Przejdź do głównej treści

Dodaj załącznik do zdarzenia.

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Dodaj załącznik do zdarzenia.

Definicja Funkcji

Int addAttachmentToEvent(String $fileContent, String $fileName, Int $evntid, String $contentTransferEncoding = 'base64', String $meta_text = NULL)

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 5 parametrów.

Nazwa parametruTyp parametruOpis
fileContentstring (wymagane)Zawartość pliku zakodowana funkcją base64
fileNamestring (wymagane)Nazwa pliku
evntidint (wymagane)Identyfikator zdarzenia (events.evntid)
contentTransferEncodingstringkodowanie przesyłanej treści pliku (tylko base64). Domyślnie 'base64'
meta_textstringUstawia meta text załącznika (używany przy wyszukiwaniu) Domyślnie NULL

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
  $evntid= 1;
  $fileContent = base64_encode(file_get_contents('test.pdf'));
  $fileName = 'test.pdf'; 
  $out = $api->addAttachmentToEvent($fileContent, $fileName, $evntid);
} catch(\Exception $e) {
  throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca ID pliku (files.fileid) w przypadku sukcesu,0 w razie niepowodzenia. W przypadku błędu wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception