Przejdź do głównej treści

Dodaj załącznik do dokumentu

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Dodaj załącznik do dokumentu

Definicja Funkcji

Int addAttachmentToDocument(String $fileContent, String $fileName, Int $doc_id, String $contentTransferEncoding = 'base64', String $meta_text = NULL)

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
fileContentstring (wymagane)Zawartość pliku zakodowana funkcją base64
fileNamestring (wymagane)Nazwa pliku
doc_idint (wymagane)Identyfikator dokumentu (documents:doc_id)
contentTransferEncodingstringkodowanie przesyłanej treści pliku (tylko base64). Domyślnie 'base64'
meta_textstringUstawia meta text załącznika (używany przy wyszukiwaniu) Domyślnie NULL
require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
$doc_id = 1;
$fileContent = base64_encode(file_get_contents('test.pdf'));
$fileName = 'test.pdf';
try {
    $fileid = $api->addAttachmentToDocument($fileContent, $fileName, $doc_id);
} catch(\Exception $e) {
    throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca ID pliku (files.fileid) w przypadku sukcesu, 0 w razie niepowodzenia. W przypadku błędu wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception