Przejdź do głównej treści

Wyszukiwanie na szablonach flexy w raportach

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Wyszukiwanie na szablonach flexy w raportach

Czasami istnieje potrzeba dodania w łatwy sposób wyszukiwania danych w wydruku raportu na flexy.

W szczególności chodzi o przypadek gdzie wydrukiem nie jest standardowa lista a np. bloczki jak to ma miejsce w module Pipeline.

Wersja 6.0.203 wprowadza taką możliwość dzięki specjalnego tokenowi JS_SEARCH_BAR.

Dla przykładu niech posłuży prosty raport zawierający listę nazw 10 klientów:

SELECT name_1 FROM contacts ORDER BY contid DESC LIMIT 10

Następnie należy oczywiście dodać kolumnę do drukowania a w polu Szablon wskazać nasz szablon.

Aby dodać opcję wyszukiwana danych w html wystarczy, że w danym szablonie umieścimy token

{JS_SEARCH_BAR:h}

Następnie należy odpowiednio przygotować sekcję z danymi poprzez dodanie specjalnego wrappera na nasze "bloczki".

<div id="{params[LIST_NAME]}entries" style="padding: 30px; background-color: white;">
  {foreach:resultQueries[0],i,n}
    {if:n[name_1]}
    <div style="display: block; padding: 10px;">
      <div>
      {n[name_1]:h}
      
      <div>
        cos innego
      
    
    {end:}
  {end:}

Zapisujemy definicję raportu i możemy sprawdzać jak działa.

WAŻNE

 • Obecnie funkcja działa tylko w modułach customowych oraz wydruku raportu poprzez moduł Raporty.

 • W przypadku jeśli dany raport służy do wizualizacji danych w customowym module pole wprowadzania wyszukiwanej wartości zostanie umieszczone na pasku zadań (na listą).

 • Jeśli raport będzie drukowany poprzez moduł Raportu token {JS_SEARCH_BAR:h} zostanie zamieniony na komponent do wyszukiwanie dlatego zaleca się jego właściwe pozycjonowanie.