Przejdź do głównej treści

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Do czego jest ona nam potrzebny

Searche Engine wyszukuje nam modele.

Możemy go znaleźć przy użyciu widgetu LookupWidget2 w formularzu.

Przykład

$doc = new LookupWidget2($this->name.'id', new DocumentsSearchEngine());
// ustawiamy filtry
$doc->setFilterString('id = '.$sData['keyval'].'');

Więcej przykładów jak używać LookupWidget2 znajdziesz tutaj