Przejdź do głównej treści

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Podczas tworzenia skryptu należy trzymać się następujących zasad:

  • plik musi być o rozszerzeniu inc
  • plik musi zawierać klasę o takiej samej nazwie jak nazwa pliku, bez rozszerzenia
  • plik na końcu musi zawierać sekcję inicjacji klasy, gdy istnieje zmienna $args
  • zapisany kod musi być w języku PHP obsługiwany zarówno dla wersji 7.4 i 8.0
  • plik należy umieścić w następującej lokalizacji: public_html/apps/edokumenty/scripts. Plik może znajdować się w katalogu, który również jest w tej lokalizacji.