Przejdź do głównej treści

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Miejsce użycia

Tabelka z danymi do wprowadzenia do pola w formularzu miejsca użycia
Miejsce użyciaOpisPrzykład
about_system/menuMenu "O programie"przykład
document_{dctpid}/menuMenu na formatce dokumentuprzykład
document/attachments_action_menuMenu Akcja na liście załączników w dokumencieprzykład
document_{dctpid}/attachments_action_menuMenu Akcja na liście załączników na wskazanym typie dokumentuprzykład
process/menuMenu w sprawieprzykład
process/menu::[{dos_id}]Menu w sprawy, w których token {dos_id} zamieniamy na identyfikatory kategorii, wtedy opcja w menu pokaże się tylko tam.przykład
process_tasks_form/menuopcja w menu na zakładce terminarz w kartotece sprawyprzykład
report/context_menu_item::[{rep_id}]Customowe menu kontekstowe na liście w customowym module. Należy dokładnie wskazać identyfikator raportu użytego do wygenerowania listyprzykład
ProcedurePreviewForm/contextMenuMenu akcji na podglądzie aktywnej procedury w dokumencie/sprawieprzykład