Przejdź do głównej treści

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

  • Nazwa – Wprowadź tekst, który będzie wyświetlany na przycisku (caption),
  • Typ – Dla obecnego przykładu, wybierz taką samą opcję jak na obrazku powyżej
  • Parametry - Wprowadź tekst w formie json-a, przykład
  • Miejsce - Należy wprowadzić wartość z miejsc użycia więcej informacji znajdziesz poniżej
  • Kliknij na przycisk ZAPISZ.