Przejdź do głównej treści

Plugin

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Domyślne pluginy zostały dodane do pisma przychodzącego i wychodzącego oraz faktury sprzedaży i zakupu.

Pluginy dla dokumentów
Pluginy dla dokumentów

Poprzez te pluginy można realizować najczęstsze akcje na dokumencie w sposób jednolity.

Obecnie tylko pismo i faktura posiadają wbudowane pluginy. Jednak można je dodać do customowego typu dokumentu.

Aby dodać własny plugin lub domyślny systemowy (dostępny na wyżej wymienionych dokumentach) należy wykonać następujące kroki:

 1. domyślny systemowy plugin np. do obsługi pola procedura na wybranym customowym typie dokumentu
  • przechodzimy do definicji wybranego customowego typu dokumentu i postępujemy jak poniżej
Wybór pluginu dla dokumentów
Wybór pluginu dla dokumentów
- zapisujemy definicję dokumentu i gotowe

Tworząc nowy dokument wybranego typu na dole formularza otrzymamy dodatkowy pasek z wybranymi pluginami natomiast zakładka załączniki powędruje na górny pasek.

 1. Własny plugin
  • rejestrujemy custom widget o następujących atrybutach
   • typ - plugin
   • parametry - np.
    • miejsce użycia - document/button_plugin
  • po zarejestrowaniu custom widgetu o danym typie będzie on dostępny na liście pluginów
Własny plugin na liście pluginów
Własny plugin na liście pluginów

Dla przykładu podano klasę (plugin) zapisujący dokument oraz wykonujący etap procedury, którego zadaniem jest wysłanie dokumentu do zew. systemu.

Kod
<?php

require_once(MOD_PATH . 'ADocuments/plugins/buttons/AbstractCustomStateButton.inc');

final class SageStateButton extends AbstractCustomStateButton
{

  protected static $cMethods = [
    'saveAndSend'
  ];

  public function getCallableMethods()
  {
    return self::$cMethods;
  }

  public static function saveAndSend($params = [])
  {

    $pData = JSON::toArray($params);
    $state = isset($pData['state']) ? $pData['state'] : FALSE;
    $parent = isset($pData['parent']) ? $pData['parent'] : FALSE;
    $dialog = isset($pData['dialog']) ? $pData['dialog'] : FALSE;
    $afterSubmit = isset($pData['afterSubmit']) ? $pData['afterSubmit'] : FALSE;

    $pData['state'] = 'fireStage';

    DialogForm::ssetSData($dialog, [__CLASS__ => $pData]);

    JScript::add('(function() {' . $afterSubmit . '})()');
  }

  public static function getSaveAndSendButton($data = [], $toHtml = TRUE)
  {

    $HWND = Application::registerClass(Application::makeRelativePath(__FILE__), __CLASS__);

    $pData = JSON::toArray($data);
    $state = isset($pData['state']) ? $pData['state'] : FALSE;
    $parent = isset($pData['parent']) ? $pData['parent'] : FALSE;
    $dialog = isset($pData['dialog']) ? $pData['dialog'] : FALSE;
    $afterSubmit = isset($pData['afterSubmit']) ? $pData['afterSubmit'] : FALSE;

    $saveAndSendButton = new StateButton($parent . 'saveAndSendButton');
    $saveAndSendButton->mainCaption = Translator::translate('Zapisz i wyślij');
    $saveAndSendButton->width = '180px';
    $saveAndSendButton->height = '100px';
    $saveAndSendButton->clearMoreMenu();

    if ($state == 'fireStage') {
      $state = 'saveAndSend';
      DialogForm::ssetSData($dialog, [__CLASS__ => NULL]);
    }

    if ($state == 'saveAndSend') {
      $saveAndSendStates = [
        'sendFile' => [
          'icon' => 'save-as',
          'caption' => Translator::translate('Zapisz i wyślij'),
          'title' => Translator::translate('Kliknij aby zapisać dokument i wysłać'),
          'onClick' => '$A1(\'' . $HWND . '\', \'\', ' . (int)array_search('saveAndSend', self::$cMethods) . ', ({state:\'saveAndSend\', parent:\'' . $parent . '\', dialog:\'' . $dialog . '\', afterSubmit:\'' . addslashes($afterSubmit) . '\'}).toJSONString(), \'\')'
        ]
      ];

      $saveAndSendButton->setStates($saveAndSendStates);
      $saveAndSendButton->selectState('sendFile');
    }

    return $saveAndSendButton;
  }

  public static function plug($parent, $data)
  {

    $dialog = $parent->getDialog();

    $sData = DialogForm::sgetSData($dialog->name);

    $state = 'saveAndSend';
    if (isset($sData[__CLASS__]['state'])) {
      $state = $sData[__CLASS__]['state'];
    }

    if ($state == 'fireStage') {
      $ptstid = 30; // OKREŚŁ ID ETAPU DO WYKONANIA      
      $dialog->on('save',
        function ($dialogObject, $documentBean) use ($ptstid) {
          JScript::addAfter('App.openDialogByCls(\'P_WORKFLOW\', null, ({clsnam:\'DOCUMENT\', keyval:\'' . $documentBean->get('doc_id') . '\', ptstid:\'' . $ptstid . '\'}).toJSONString())');
        }
      );
    }

    $params = ['state' => $state, 'parent' => $parent->name, 'dialog' => $dialog->name, 'afterSubmit' => $dialog->onbSaveClick];

    $saveAndSendButton = self::getSaveAndSendButton($params, FALSE);

    return $saveAndSendButton;
  }
}