Przejdź do głównej treści

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Akcja przed zapisaniem pozycji:

Info

Nazwa PolaWartość
NazwaDowolna np. DocumentFormOnClose
Typskrypt
Parametry
Miejsce użyciaDocumentForm/onClose

Przykład

Kod
<?php

/**
 * DocumentFormOnCloseScript
 *
 * @author Tomasz Świenty
 * @version 0.1
 * @copyright Copyright (c) eDokumenty
 */
final class DocumentFormOnCloseScript {


  /**
   * @param array $args
   * Array (
   *   [parentClass] => DocumentForm (string => string)
   *   [action] => onClose (string => string)
   *   [container] => (object) DocumentForm obiekt formularza dokumentu (DialogForm)
   * )
   */
  public static function execute(array $args) {

    // $data = $args['container']->getSData();
    // isset($data['doc_id']) ...

  }

}

if (isset($args)) {
  DocumentFormOnCloseScript::execute($args);
}