Przejdź do głównej treści

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Wydruk raportu

Wydruk raportu użytego do listy

<button>
  <id>printer</id>
  <label/>
  <dscrpt/>
  <onclick>{EXPORT_TO_PRINTER}</onclick>
  <icon>print.png</icon>
</button>

Wydruk o określonym ID {reports.reports.rep_id}

<button>
  <id>printer</id>
  <label/>
  <dscrpt/>
  <onclick>{EXPORT_TO_PRINTER(123)}</onclick>
  <icon>print.png</icon>
</button>

Wydruk raportu do PDF'a

Wydruk raportu użytego do listy

<button>
  <id>pdf</id>
  <label/>
  <dscrpt/>
  <onclick>{EXPORT_TO_PDF}</onclick>
  <icon>pdf.png</icon>
</button>

Wydruk o określonym ID {reports.reports.rep_id}

<button>
  <id>pdf</id>
  <label/>
  <dscrpt/>
  <onclick>{EXPORT_TO_PDF(123)}</onclick>
  <icon>pdf.png</icon>
</button>

Wydruk raportu do XLS'a

Wydruk raportu użytego do listy

<button>
  <id>xls</id>
  <label/>
  <dscrpt/>
  <onclick>{EXPORT_TO_XLS}</onclick>
  <icon>xls.png</icon>
</button>

Wydruk o określonym ID {reports.reports.rep_id}

<button>
  <id>xls</id>
  <label/>
  <dscrpt/>
  <onclick>{EXPORT_TO_XLS(123)}</onclick>
  <icon>xls.png</icon>
</button>

Odświeżenie listy

<button> 
  <id>refresh</id> 
  <label>Odśwież</label> 
  <dscrpt>Odśwież</dscrpt> 
  <onclick>{AFTER_SUBMIT}</onclick> 
  <icon>sync-24.png</icon> 
</button> 

Możliwość wyświetlenie w zakładce menu dokumentów.

<button type="DOCUMENTS_MENU" group="REQUEST_DOCUMENT_GROUP">
  <id>new</id>
  <label>Nowy wniosek</label>
  <dscrpt>Nowy wniosek</dscrpt>
  <icon>new.png</icon>
</button>

Dla atrybutu group możemy podać ID grupy dokumentów (types_of_documents_groups.dctgid) lub GUID (types_of_documents_groups.dgguid) co spowoduje wyświetlenie tylko elementów z tej gałęzi drzewa.