Przejdź do głównej treści

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Mechanizm tworzenia menu dla customowego modułu został oparty o mechanizm CustomWidgets Tworzenie własnego przycisku

Nazwa pola na formularzuWartośćUwagi
NazwaOpcja listyDowolna właściwa dla wykonywanej akcji nazwa opcji
TypOpcja w menuNależy wybrać ten typ widget-a
Parametry{ "script": "/CustomListContextMenuItem.inc", "image": "settings.png" }Przytoczony skrypt jako załącznik
Miejsce użyciareport/context_menu_item::[89]Należy dokładnie wskazać identyfikator raportu użytego do wygenerowania listy

Porady

Jeśli chcesz użyć wielu raportach, wystarczy w report/context_menu_item::[89] dodać kolejny raport po przecinku np. report/context_menu_item::[89,91]

UWAGI

miejsce użycia - wartość w nawiasach do id raportu jeśli użyjemy tego samego raportu dla różnych zakładek to dla każdej zakładki, na której jest ten raportu pojawi się to menu kontekstowe menu działa zarówno dla prostej listy jak i z rozszerzoną funkcjonalnością każda opcja menu musi być zarejestrowana jako osoby custom widget

Załącznik

Kod
<?php

final class CustomListContextMenuItem {

    public static function init($data) {
        JScript::alertDebug($data);
    }
}

if (isset($args)) {
    CustomListContextMenuItem::init($args);
}