Przejdź do głównej treści

Ogólne zasady wyświetlania zadań w module Zadania

W module (nie ma znaczenia czy backlog czy tablica) wyświetlane są tylko i wyłącznie zdarzenia o typie trmtyp = TODO

 1. Dla konta użytkownika systemu:

  • backlog

   • niezałatwione zadania is_fix IS NOT TRUE
   • zadania gdzie nie wskazano żadnego statusu tpstid IS NULL
   • pokazuje zadania, które dodał zalogowany użytkownik lub uczestnikiem zadań jest użytkownik do którego mamy prawo (do stanowiska danego użytkownika lub do kalendarza - udostępnił on nam swój kalendarz z prawem READ lub EDIT)
  • tablica

   • zadania gdzie wskazano status tpstid IS NOT NULL
   • w zależności od typu statusu:
    1. FINAL - zadanie pojawi się jeśli zmiana statusu na FINAL nastąpiła w bieżącym tygodniu roboczym (od poniedziałku do niedzieli).
    2. inny niż FINAL - zadanie pojawi się jeśli nie zostało oznaczone jako załatwione is_fix IS NOT TRUE i posiada wybrany status.
   • pokazuje zadania, które dodał lub wykonuje je zalogowany użytkownik lub użytkownik do którego mamy prawo (do stanowiska danego użytkownika lub do kalendarza - udostępnił on nam swój kalendarz z prawem READ lub EDIT).
 2. Dla konta klienta:

  • backlog

   • niezałatwione zadania is_fix IS NOT TRUE.
   • zadania gdzie nie wskazano żadnego statusu tpstid IS NULL.
   • wyświetlane są zadania, które zostały dodane lub, które są wykonywane przez jednego z użytkowników konta klienta (może to być konto główne lub osoby kontaktowej).
  • tablica

   • zadania gdzie wskazano status tpstid IS NOT NULL
   • w zależności od typu statusu:
   • FINAL - zadanie pojawi się jeśli zmiana statusu na FINAL nastąpiła w bieżącym tygodniu roboczym (od poniedziałku do niedzieli).
   • inny niż FINAL - zadanie pojawi się jeśli nie zostało oznaczone jako załatwione (is_fix IS NOT TRUE) i posiada wybrany status.
   • wyświetlane są zadania, które zostały dodane lub są wykonywane przez jednego z użytkowników konta klienta (może to być konto główne lub osoby kontaktowej).
 3. Uwagi

  • na chwilę obecną nie ma możliwości zmiany zakresu wyświetlanych zadań ze statusem FINAL - tylko i wyłącznie bieżący tydzień pracy
  • na widoczność kart (zadań) mają wpływ włączone filtry oraz wyszukiwani