Przejdź do głównej treści

Lista wyboru

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Pole jako lista wyboru

Przepis

Pole typu select
Pole typu select

Efekt

Duże pole select
Duże pole select

Zawartość pola Parametry

{
  "sql": "SELECT usr_id, lasfir || COALESCE(' - ' || ndenam,'') AS orlasfir FROM orgtree_view WHERE NOT is_del AND ent_id = {ENT_ID} AND usr_id IS NOT NULL AND ndetpe = 'POST' ORDER BY 2"
}

Statyczna lista wartości

Zawartość pola Parametry

{
  "items": {
    "a": "Uchwała Zarządu",
    "b": "Uchwała Rady Nadzorczej"
  }
}

Opis dodatkowych parametrów do json