Przejdź do głównej treści

Pole jako lista wyboru (multiselect)


Pole jako lista wielokrotnego wyboru.

Przepis

Pole typu select
Pole typu select

Efekt

Duże pole select
Duże pole select

Zawartość pola Parametry

{
 "sql": "SELECT usr_id, lasfir || COALESCE(' - ' || ndenam,'') AS orlasfir FROM orgtree_view WHERE NOT is_del AND ent_id = {ENT_ID} AND usr_id IS NOT NULL AND ndetpe = 'POST' ORDER BY 2",
 "valueField": "usr_id",
 "labelField": "orlasfir",
 "multiselect": true
}

Dodatkowe możliwości

Dynamicznie ładowana lista wyboru po wpisaniu zadanej liczby znaków (ala combobox)

Zawartość pola Parametry

{
  "sql": "SELECT usr_id, lasfir || COALESCE(' - ' || ndenam,'') AS orlasfir FROM orgtree_view WHERE NOT is_del AND ent_id = {ENT_ID} AND usr_id IS NOT NULL AND ndetpe = 'POST' AND {FILTER_STRING} ORDER BY 2",
  "sql_filter": "(firnam ~* E'^{SEARCH_TEXT}' or lasnam ~* E'^{SEARCH_TEXT}')",
  "valueField": "usr_id",
  "labelField": "orlasfir",
  "multiselect": true
}

Dynamicznie ładowana lista wyboru po wpisaniu zadanej liczby znaków (ala combobox) z pełną szerokością wybranych opcji

Zawartość pola Parametry

{
  "sql": "SELECT usr_id, lasfir || COALESCE(' - ' || ndenam,'') AS orlasfir FROM orgtree_view WHERE NOT is_del AND ent_id = {ENT_ID} AND usr_id IS NOT NULL AND ndetpe = 'POST' AND {FILTER_STRING} ORDER BY 2",
  "sql_filter": "(firnam ~* E'^{SEARCH_TEXT}' or lasnam ~* E'^{SEARCH_TEXT}')",
  "valueField": "usr_id",
  "labelField": "orlasfir",
  "multiselect": true,
  "fullItemsWidth": true
}

Dynamicznie ładowana lista wyboru po wpisaniu zadanej liczby znaków z możliwością wpisania dowolnego tekstu

Zawartość pola Parametry

{
  "sql": "SELECT usr_id, lasfir || COALESCE(' - ' || ndenam,'') AS orlasfir FROM orgtree_view WHERE NOT is_del AND ent_id = {ENT_ID} AND usr_id IS NOT NULL AND ndetpe = 'POST' AND {FILTER_STRING} ORDER BY 2",
  "sql_filter": "(firnam ~* E'^{SEARCH_TEXT}' or lasnam ~* E'^{SEARCH_TEXT}')",
  "valueField": "orlasfir",
  "labelField": "orlasfir",
  "multiselect": true,
  "allowCustomItems": true,
  "tags": true,
  "tokenSeparators": "[\",\"]"
} 

Statyczna lista wartości

Zawartość pola Parametry

{
 "multiselect": true,
 "fullItemsWidth": true,
 "items": {
  "a": "Uchwała Zarządu",
  "b": "Uchwała Rady Nadzorczej"
 }
}

Dla tego typu pola należy wcisnąć znak separatora (w tym przypadku przecinek), aby zatwierdzić wprowadzenie własnej wartości. Znacznik {SEARCH_TEXT} zostanie zastąpiony wpisanym w pole tekstem.

Opis dodatkowych parametrów do json