Przejdź do głównej treści

Drzewko

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Małe pole wyboru typu drzewko.

Przepis

Pole typu drzewko
Pole typu drzewko

Efekt

Duże pole edycyjne
Duże pole edycyjne

Zawartość pola Parametry

{
  "type": "dbtreeselector",
  "sql": "SELECT o.orunid AS keyval, o.prn_id, o.ndenam || coalesce(' - ' || lasfir, '') AS name__, CASE WHEN o.ndetpe = 'POST' THEN 'ITEM' ELSE 'FOLDER' END AS icon__ FROM orgtree_view o WHERE NOT is_del AND orunid > 0 AND ent_id = {ENT_ID}"
}

Opis dodatkowych parametrów do json