Przejdź do głównej treści

Pole tekstowe typu combobox

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Przepis

Combobox
Combobox

Efekt

Combobox
Combobox

Zawartość pola Parametry

{
  "type": "combobox",
  "autoSearch": 2,
  "sql": "SELECT lasfir, lasfir || COALESCE(' - ' || ndenam,'') AS orlasfir FROM orgtree_view WHERE NOT is_del AND ent_id = {ENT_ID} AND usr_id IS NOT NULL AND ndetpe = 'POST' AND (firnam ~* E'^{SEARCH_TEXT}' OR lasnam  ~* E'^{SEARCH_TEXT}') ORDER BY lasfir"
}

Znacznik {SEARCH_TEXT} zostanie zastąpiony wpisanym w pole tekstem.

  • autoSearch - ilość znaków, po których wpisaniu zostanie uruchomione wyszukiwanie / podpowiadanie (wartość -1 spowoduje wyłączenie automatycznego wyszukiwania i pokazanie ikony lupki)

Opis dodatkowych parametrów do json